Poštovani sugrađani, Ovim putem želimo Vam skrenuti pažnju da je u toku javni uvid za „Nacrt izmjene dijela regulacionog plana […]