Andreja Figurek je naša kandidatkinja za odbornicu Skupštine grada Banjaluka

U okviru naše kandidatske liste nalazi se na poziciji broj 7

Andreja Figurek – doktor medicinskih nauka, specijalista nefrologije

Rođena 17.09.1986. godine u Banjoj Luci. Od najranijeg školovanja ostvarila sam izvanredne rezultate – vukovac i najbolji đak u generaciji u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju (gimnazija). Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci sam upisala kao prvorangirana sa ostvarenim maksimalnim brojem bodova i isti završila prije započetog apsolventskog staža sa prosjekom 9,59. Doktorsku disertaciju sam odbranila i specijalistički ispit iz nefrologije položila 2018. godine. U toku postdiplomskog obrazovanja usavršavala sam se na prestižnim klinikama i univerzitetima u Evropi (Patra, Grac, Beč, Cirih, Kopenhagen, Milano, Lajpcig, Bukurešt, Jaši). Redovno učestvujem na međunarodnim kongresima i seminarima iz oblasti nefrologije, gdje sam nagrađivana za najbolje istraživačke radove. Dobitnik sam mnogih prestižnih stipendija, od kojih je najznačajnija stipendija Švajcarske vlade za izuzetne talente. Angažovana sam u nastavi anatomije na Medicinskom fakultetu uglednog Univerziteta u Cirihu, gdje se bavim i eksperimentalnim istraživanjima koristeći najsavremeniju metodologiju u cijelom svijetu. Recenzent sam međunarodnih naučnih časopisa iz interne medicine i nefrologije koji su visokorangirani na naučnoj SCI listi. Aktivan sam član naučnih evropskih projekata. Autor sam preko dvadeset naučnih radova iz oblasti nefrologije i interne medicine, od koji su mnogi sa značajnim impakt faktorom i citirani su u naučnoj i stručnoj javnosti. Aktivno govorim engleski i njemački jezik, a služim se i ruskim jezikom.

Podršku grupi Pravda za Davida dajem od početka, rukovodeći se Hipokratovom zakletvom da ljudski život treba poštovati od samog početka. Stala sam uz roditelje ubijenog Davida Dragičevića jer smatram da ne smijemo dozvoliti da nam djecu siluju, zlostavljaju i ubijaju, a pogotovo ne smijemo dozvoliti da se takva surova ubistva zataškavaju. Poziv za kandidovanje na lokalnim izborima na listi Pokreta Pravde sam prihvatila obzirom da sam na jednom od svojih obraćanja na skupovima grupe Pravda za Davida održanim na trgu obećala da ću do kraja biti uz porodicu Dragičević i grupu Pravda za Davida. Shvativši da je ovo jedini način da se izborimo za istinu i da dođemo do pravde, aktivno ću se politički angažovati da se do kraja rasvijetli ubistvo Davida Dragičevića, da se zaustavi progon poštenih, hrabrih i visokomoralnih ljudi – članova grupe Pravda za Davida, te da se zajedno izborimo za pravednije i moralnije društvo. Imam moralnu obavezu i želim da iz sveg srca dam doprinos napretku dobra našim ljudima u Banjoj Luci u povratku istine, pravde i svih ostalih moralnih vrijednosti, jer samo tako možemo zaustaviti ovaj preveliki sunovrat našeg naroda i početi živjeti život dostojan čovjeka.

Moralna obaveza svakog čovjeka je borba za istinu i pravdu. Mi iz grupe Pravda za Davida na tom putu istrajavamo već više od dvije i po godine. Pokret Pravde je jedini instrument koji nam je preostao u ovoj borbi, koja nije borba za bilo kakve materijalne vrijednosti, nego osnovno ljudsko pravo – pravo na život. Kao ljekar specijalista i ostvareni mladi naučnik u svijetu smatram da je krajnje vrijeme da zaustavimo moralni sunovrat našeg naroda i izborimo se za osnovna ljudska prava i vraćanje gotovo iskorijenjenih moralnih vrijednosti. Zbog negativne selekcije i nakaradnog sistema vrijednosti u našoj državi, ja više ne liječim naše pacijente, niti više podučavam naše studente medicine, nego sam svoje znanje i iskustvo stavila na raspolaganje švajcarskom sistemu obrazovanja i nauke. Međutim, smatram da je moja ljudska dužnost da, pored svih svojih postignutih rezultata, dam i doprinos svome narodu u spašavanju pokleklog zdravstva, nauke i socijalne zaštite.