Dvije godine ničega

 

Na osnovu sljedećeg primjera ćete moći da se uvjerite zašto su tužilaštva kao dio pravosudne vlasti najveći problem, rak rana, našeg društva.

Krenimo redoslijedom:


1.

Prije tačno DVIJE GODINE (8.1.2020. godine) predsjednik Pokreta Pravde, Ozren Perduv, je protiv policijskih službenika Policijske uprave Banjaluka podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci zbog sumnje da su 30.12.2018. godine počinili krivično djelo Protivpravno lišenje slobode.

 

Kompletnu krivičnu prijavu možete pogledati na ovom linku:
https://drive.google.com/file/d/1RnJewjHO0ejSljeA4I5Cv1OxXpMQW8Ui/view?usp=sharing


2.

Ozren Perduv se 11.9.2020. godine (dakle, nakon više od 8 mjeseci od podnošenja krivične prijave) obratio tužilaštvu interesujući se za informacije o podnesenoj krivičnoj prijavi (pod kojim brojem se predmet vodi, ko je postupajući tužilac, u kojoj fazi je predmet i slično).


3.

Odgovora iz tužilaštva nije bilo.

Nakon toga, Ozren Perduv se 13.10.2020. godine obratio Ombudsmenu za ljudska prava u BiH.

 


4.

Nakon toga, Ombudsmen za ljudska prava u BiH je uputio dopis tadašnjem glavnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci Želimiru Lepiru u Banjaluci tražeći izjašnjenje po osnovu Perduvove žalbe.

U odgovoru je potvrđeno da postupajuća tužiteljka nije odgovorila na Perduvov upit i navedeno je da tužiteljka treba da izvrši još „kratku istražnu radnju“ i da će tužilačka odluka nakon toga biti donesena.

 

Dakle, tek nakon obraćanja Ombudsmenu za ljudska prava u BiH, Perduv je uspio da sazna osnovne informcije u vezi sa podnesenom krivičnoj prijavom.


5.

Ozren Perduv je 9.11.2020. godine podnio i dopunu krivične prijave.

Krivična prijava je dopunjena presudom Osnovnog suda u Banjaluci kojom je prekršajni postupak, protiv lica koji su tog 30.12.2018. godine lišena slobode, obustavljen zbog toga što je MUP odustao od krivičnog gonjenja.

 

Presudu možete pogledati na ovom linku:
https://drive.google.com/file/d/1xfdEYLF9Sym6_dUGlvxIl1BZ1N9LkP_o/view?usp=sharing

Bio je to još jedan dokaz da nije bilo osnova da se građani lišavaju slobode tog 30.12.2018. godine, tj. još jedan dokaz koji potvrđuje protivpravno lišenje slobode.


6.

8.1.2021. godine se navršilo GODINU DANA od podnošenja krivične prijave. Nikakav pomak se nije desio. Reklo bi se da “istraga” i dalje traje.

 


7.

Ozren Perduv se 2.2.2021. godine obratio postupajućoj tužiteljki Gordani Mijatović, ponovo se interesujući za status predmeta, tj. u kojoj fazi se isti nalazi. U tom trenutku prošlo je više od godinu dana od podnošenja krivične prijave!

 


8.

U odgovoru od 3.2.2021. godine tužiteljka Gordana Mijatović je obavijestila Ozrena Perduva da „još uvijek nije u potpunosti utvrđeno činjenično stanje na osnovu kojeg bi bilo moguće donijeti tužilačku odluku“ i da će se morati preduzeti dodatne istražne radnje. Dakle, nakon više od godinu dana od podnošenja krivične prijave!

 


9.

26.5.2021. godine Ozren Perduv je protiv postupajuće tužiteljke Gordane Mijatović podnio pritužbu Kancelariji disciplinskog tužioca BiH pri Visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH, a zbog sumnje da su učinjeni sljedeći disciplisnki prekršaji: nemar i nepažnja u vršenju službenih dužnosti i neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi sa vršenjem dužnosti tužioca.

 


10.

9.11.2021. godine Ozren Perduv je od strane tužiteljke Gordane Mijatović pozvan da da izjavu u svojstvu svjedoka, ali u vezi sa drugom krivičnom prijavom. Međutim, tom prilikom mu je tužiteljka rekla da je rad na krivičnoj prijavi koja je predmet ovog teksta za sada obustavljen, jer ona, navodno, ne može od MUP-a RS dobiti informaciju ko je naredio akciju lišavanja slobode građana tog 30.12.2018. godine.

Na pitanje Ozrena Perduva kako je to moguće da MUP RS ne dostavlja tu informaciju tužiocu, tužiteljka je Ozrenu slegla ramenima i odgovorila – „Znate kako to ide sa njima“. Ozren je ostao zaprepašten tom izjavom tužiteljke i odmah je po izlasku iz tužilaštva obavijestio medije i javnost o onome što mu je tužiteljka rekla.

 


11.

22.12.2021. godine Ozren Perduv je od strane tužiteljke Gordane Mijatović pozvan da da izjavu u svojstvu svjedoka u vezi sa podnesenom krivičnom prijavom, a koja je u tom trenutku podnesena prije gotovo DVIJE godine!

Kada je Ozren tužiteljku pitao da li je konačno od MUP-a RS dobila informaciju ko je te večeri izdao naređenje za lišavanje slobode građana, ona mu je, vjerovali ili ne, rekla da je ta informacija ipak bila u predmetnom spisu, samo je ona sada sve to malo bolje iščitala!

Vjerovali ili ne. To je izjava tužiteljke Gordane Mijatović!

 


12.

Danas se, evo, navršavaju DVIJE GODINE od podnošenja krivične prijave. Tužilačke odluke i dalje nema.

Dakle, niti je donesena naredba o nesprovođenju istrage, niti je podignuta i potvrđena optužnica, a kamoli da je započeo sudski proces. Apsolutno ničega od toga nema ni nakon DVIJE GODINE.

Treba podsjetiti i na član 233. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske koji govori o rokovima trajanja istrage i šta se radi u slučajevima kada se u predviđenim rokovima istraga ne okonča donošenjem tužilačke odluke. Svi rokovi su probijeni, ali podnosilac krivične prijave koji je ujedno i oštećeni nikakvu obavijest od glavnog tužioca, o razlozima zbog kojih istraga nije završena, nije dobio.

 

 

Logično pitanje koje se postavlja – Koliko će se još dana, sedmica, mjeseci, ali možda i godina čekati na donošenje tužilačke odluke?!


13.

Nema ni reakcije Kancelarije disciplinskog tužioca BiH kojoj je pritužba na rad tužiteljke Gordane Mijatović podnesena prije više od 7 mjeseci.


Ovakvo postupanje tužilaštva, ali i institucija koje treba na nadziru i kontrolišu njihov rad, je nedopustivo i sklandalozno, ali nažalost, ništa novo.

Građani su podnošenjem krivične prijave zatražili i zaštitu tužilaštva od nezakonitog postupanja pripadnika policije.

A, tužilaštvo je svojim nečinjenjem upravo doprinijelo situaciji da policija prema istim građanima NASTAVI sa nezakonitim postupanjem.

Kakvu poruku tužilaštvo ovakvim neradom šalje građanima? Čini se da neki mogu da rade šta god žele i da pri tome ne snose nikakvu odgovornost za svoja nedjela.

Ovoj zemlji kao nasušna potreba trebaju nezavisni, hrabri i smjeli tužioci koji će se uhvatiti u koštac sa najtežim oblicima kriminala i korupcije koji prijete da u potpunosti unište bh društvo i koji će stati u kraj korumpiranim političarima.


Svjesni smo problema, ali niko ne reaguje. Niko ne odgovara za ovakve katastrofalne postupke tužilaštva.

U svakom slučaju, o problemima moramo pisati i javno ukazivati na iste. Oni i žele da se mi predamo, da ćutimo i da im sve te nečasne radnje prolaze ispod radara.

Ali, neće im to poći za rukom. Mi ne odustajemo od borbe za naša prava!


Ovaj tekst ima za cilj da pokaže javnosti, tj. građanima kako treba da se bore za svoja prava, kome treba da se obraćaju i kako treba da istrajavaju u svojoj borbi.